Reklama
 
Blog | Miroslav Bartek

Boj o demokracii nemusí probíhat ve velkém městě.

Obec Lukovany je malá vesnička na rozhraní Jihomoravského kraje a Vysočiny, není zde ani průjezdná silnice, ale přesto se již v minulosti zapsala do výkladu práva, kdy Ústavní soud upřesňoval za jakých podmínek a jak můžou obce omezovat průjezd přes své komunikace.
Nyní znovu se stává centrem pozornosti, protože se rozhoduje o podobě a budoucnosti demokracie v naší zemi.

O co jde?
Zákon o obcích jasně definuje, že schůze obecního zastupitelstva by měly být veřejné a nepřipouští žádnou výjimku.
A co víc, pokud se zastupitelstvo sejde na nějaké pracovní schůzce, toto projedná, prodiskutuje a pak pouze zdvihnou ruce na veřejném jednání,  je to spíše pokus o obcházení zákona.

Na podobná zjednodušení a obcházení pravidel jsou náchylnější zpravidla menší obce.
Hůře se ovlivní zastupitelstvo ve velkých městech, kde díky většímu počtu zastupitelů se vždy najde skupina rebelujících zastupitelů, kteří se snaží věci probrat a problematiku zviditelnit veřejnosti a drží pospolu a dokáží odolávat vnějším tlakům, zatímco na malých obcích, kde je zatupitelů třeba jen sedm a jeden či dva „rebelujicí“ zastupitelé, se dá na ně tlak vyvinout jednodušeji.
Samozřejmě frustrace občanů, pokud k takové situaci dojde, je pochopitelná a značně podkopává důvěru v podobu demokracie v naší zemi a možná i to je důvod, proč se venkov uchyluje k extrémistům a populistům a přestává věřit v zastupitelskou demokracii.
A o co jde v Lukovanech?
V současné době Ministerstvo vnitra prošetřuje, zda veřejná zasedání obecního zastupitelstva byla veřejná či veřejná jen na oko.
Úřadující starostka obce Mgr. Helena Palasová(KDU-ČSL) zvolila taktiku, kdy při pracovní schůzce projedná všechny body, zastupitelé věci prodiskutují a poté jen na „veřejném“ zasedání toto „odkývají“.
Nevíme co se tam děje, jaké argumenty mají, jaké názory a jestli vůbec nějaké.
Dokonce šla tak daleko, že na veřejném zastupitelstvu v minulém roce pokárala opozičního zastupitele Ing. Nesrstu za to, že vyjádřil pochyby o tom, že by měla být udělena mimořádná dotace obecní hospodě, která byla v minulosti vysoutěžena za určitých podmínek, že se nyní bez soutěže mění a měla by být spíše vypsána nová soutěž a odložila bod jednání s tím, že to proberou a že to mělo být probráno na pracovní schůzce.
A následovaly čísla vyhlášek, přečtení nádpisu o čem to je a hlasování s tím, že kdo chce, si může vyžádat v pracovní době podrobnosti na úřadě.
Obecní koalice vedená KDU-ČSL testuje vlastní podobu demokracie v naší zemi a laboratoří je právě obec Lukovany.
S odkazem na GDPR(toto není vtip ale výklad obce tohoto nařízení) se ten, kdo se nezůčastnil osobně jednání obce, nemá šanci zjistit kdo a jak hlasoval, zastupitelstvo také odhlasovalo, že nebude na obecním webu zveřejňovat průběh jednání obecního zastupitelstva a publikovat bude jen nejnutnější minimum.
A toto vše se odehrává na pozadí neuvěřitelného příběhu historicky největší investice v obci a to výstavby kanalizace a čističky odpadních vod.
Změna umístění byla za dodnes neznámých okolností přemístěna z jednoho údolí, kde by stekla odpadní voda sama do čističky do druhého údolí, kde je již nutno přečerpávat 90% splašek a změna v územním plánování byla provedena tak, že v textové části je napsáno, že bude v tom původním údolí, zatímco v mapové části je již zakresleno údolí druhé.
A to vše za astronomických 120 miliónů(do té doby se mluvilo pouze o 50 až 55 miliónech), kdy se otevřeně mluví o tom, že to nejspíše nebude dostatečná částka.
Jen pro ilustraci, v obci žije zhruba 620 obyvatel a má 260 domů, to znamená náklady na jeden dům 460 tisíc, když vše pujde dobře!(malá čistička k domu vyjde zhruba na 30 tisíc)
Již jenom způsob financování budil pochyby.
Sliby dotaci s mixem výhružek, že pokud to budeme zdržovat, nedostaneme je.
Jenže pokud chybí nejzákladnější parametry, alespoň minimální ekonomické hodnocení, studie proveditelnosti a analýza nákladů a přínosů v kombinaci s obrovskou neodůvodněnou částkou na dům je reálné něco očekávat?

Nemám moc vysoké hodnocení o státních ůřednících, ale pochybuji, že by přiklepli dotaci na něco podobného!
A již nebudu ani zmiňovat, že celá akce bez posouzení dopadu na životní prostředí, kdy voda je odvedena z jednoho údolí do druhého a nově plánovaná čistička je umístěna nad zdroji pitné vody.
Pardon, ve slově starostky za KDU-ČSL v místním zpravodaji jsme se dočetli, že umístění bylo vybráno na základě posouzení odborníků, které však nebyla ochotna doložit ani na základě žádosti o svobodném přístupu k informacímm a nyní nadřízený úřad řeší podanou stížnost na neposkytnutí informací.
Na otevřený dopis několika lukovanských občanů starostka Mgr. Palasová (KDU-ČSL), kde se jí situaci snažili vysvětlit s ohledem na ekonomické i ekologické dopady reagovala tak, že se jím nebude zabývat, protože nesplňuje předepsané požadavky(otevřený dopis byl podepsán a byly tam adresy pánů a byl předán na obecním úřadě paní sekretářce).
Nejen za takto vyhraněných okolností je právě veřejné jednání zastupitelstva jediným možným místem, kde se občan může dozvědět více o postojech jím zvolených zastupitelů, kde by měl získat informace i pocit že má vliv na chod správy obce.
Bude proto zajímavé sledovat, jak Ministerstvo vnitra rozhodne a zda vyšší dobro a cíl bude pár odsouhlasených relativně bezvýznamých vyhlášek nebo důvěra občana demokratický systém této země.
A rozhodnutí se stane precedentem i pro ostatní malé obce. Zda bude možné obcházet veřejnost jednání tímto způsobem a informace poskytovat jen na správně sepsanou žádost a pokud možno za poplatek, anebo zachováme principy veřejného demokratického rozhodování kdy každý bude moct přihlížet a dozvědět se potřebné informace.
Je veřejné rozhodování zbytečná brzda rozvoje společnosti a je možné pro vyšší dobro je obejít a najít si vlastní zkratky?
To rozhodne Ministerstvo vnitra.

Zdroje:

Ministerstvo vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/zasada-verejnosti-zasedani-zastupitelstva-obce-prakticke-problemy.aspx
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva Lukovany

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama